Paneler

För föräldrar

Speciellt för i år är en panel riktad till alla er föräldrar som vill veta mer om vad det är som händer under Örncon och vad det är som era barn håller på med. Ta med er alla era frågor!