Kareoke

Kareoke är något vår förening har haft mången gång och självklart är det något vi vill ska vara med på Örncon igen!