Improvisationsteater

Deltagarna kommer få olika uppdrag som handlar om improvisering. Publiken kommer vara med och sätta upp en scen och en händelse.